top of page

תוכנית הועידה

התנועה הרפורמית

יו״ר: ראובן מרקו
מנכ"ל: הרב גלעד קריב

 

הוועידה ה-22
יושבי ראש: דני צ'ין, מרינה פולינובסקי ועומרי סטרק

מנהלת הוועידה: הרבה מירה רגב

מפיק: עופר שמר

מפיק מוזיקלי: בועז דורות

עוזרת הפקה ומנהלת הרשמה: מיכל גוברמן

גרפיקה: סטודיו ענת לוסטינגר
אתר אינטרנט וניו מדיה: רועי אלמן

הוועידה הבינלאומית: ניר ברקין, סמדר ביליק, גרגורי קוטלר

 

Anchor 2
Anchor 2
bottom of page