top of page

פרס יוצר אור

רנה שיינפלד | סמי מיכאל | דיוויד ברוזה

בכל שנתיים בוועידת התנועה, מחלקת התנועה הרפורמית את פרס "יוצר אור" ליוצרים ישראליים התורמים תרומה ייחודית ומשמעותית לתרבות הישראלית. "יוצרי אור" הופכים ביצירתם את התרבות הישראלית לפתוחה יותר, סובלנות יותר, מורכבת יותר ועמוקה יותר.

דיוויד ברוזה

בעבור תרומתו המקורית והייחודית למוזיקה הישראלית ולתרבות הישראלית בכללה, המהווה שלב חדש בתורת הניגון והיצירה של העם היהודי; בעבור החיבור המוזיקאלי והטקסטואלי בין מסורת לבין התחדשות, בין מוזיקה ישראלית ויהודית למוזיקה המשלבת שפות שונות מן העולם : אנגלית, ספרדית ערבית ועוד. הוקרה על היכולת הנדירה לשלב בין חבלי ארץ שונים, בין מחוזות יצירה מגוונים, ובין אנשים ושפות; בעבור פועלו למען השלום, למען החיבור בין יהודים וערבים, ולמען עתיד מדינתה של מדינת ישראל. בעבור השמעת קול ונקיטת עמדה בשאלות קיומיות וגורליות לחברה הישראלית; בעבור האמונה באדם, במסורת ישראל ובייעודו ובכוחו המרפא והמצמיח של ניגון הלב והנשמה

סמי מיכאל

בעבור תרומתו המקורית והייחודית לספרות הישראלית ולחברה בישראל בכללה. בעבור תרומתו הגדולה למען יצירת חברה שוויונית וצודקת יותר, מלחמתו בתופעות האפלייה של חברות שלמות על רקע עדתי או לאומי. בעבור הרחבת החוויה והתודעה הישראלית, דרך כתיבתו האנושית והכישרונית, שהטיבה לתאר ולייצג את קולו של האחר: האשה, הערבי, המהגר ועוד. בעבור עידוד הסובלנות וחיזוק הפלורליזם בחברה הישראלית. בעבור השמעת קול ונקיטת עמדה בשאלות קיומיות וגורליות לחברה הישראלית; בעבור פועלו למען שמירת צלם האדם, ומבטו החומל והחרד לחרותו וכבודו של כל אדם באשר הוא אדם

רנה שיינפלד

בעבור תרומתה המקורית והייחודית לעולם המחול הישראלי ולחברה בישראל בכללה. בעבור תרומתה הגדולה לפיתוח וטיפוח שפת הגוף, המחול והיצירה בישראל, תוך עידוד הסקרנות , היצירתיות, ההתמדה, המצוינות וההנאה. בעבור פיתוח יצריות מקוריות שהפכו לנכסי צאן ברזל של התרבות בישראל ובעולם. בעבור גידול וטיפוח דור שלם של רקדנים, כוראוגראפיים מורים ומנהלי מחלקות בארץ ובעולם . בעבור פיתוח של קול נשי עצמאי, ויוצר. בעבור מסירותה , נדיבותה, וטוב ליבה.

bottom of page