הרשמה למסלול לינה

לינה בחדרי האירוח של קיבוץ שפיים
כניסה לכלל אירועי הוועידה כולל פארק המים
פנסיון מלא כולל ארוחת ערב, בוקר וצהריים

*השיבוצים לחדרים המשותפים יעשו על ידי מארגני הועידה

מחירון

  • כניסת שני אנשים לועידה ולינה בחדר לזוג - 1600 ₪

  • כניסת יחיד לועידה ולינה בחדר ליחיד - 1200 ₪

  • כניסת יחיד לועידה ולינה בחדר עם אדם אחד נוסף* - 800 ₪

  • כניסת יחיד לועידה ולינה בחדר של 3 אנשים*  -750 ₪

  • תוספת ילד בין גיל 2 ל 12 - 400 ₪

  • ילד שלישי בין גיל 2 ל 12 - 300 ₪

  • תוספת ילד מעל גיל 14 - 700 ₪

אם יש לכם שאלות כתבו לנו - veida@reform.org.il