top of page
IMG_6067.jpg

סדנאות והרצאות

לימוד משותף.jpg

קהילה

בשער זה ניחשף לעולם המרתק של ההובלה הקהילתית בתנועה. הרב אלונה ניר קרן תוביל סדנה על הובלה רבנית נשית בישראל. יו"ר התנועה לשעבר, ראובן מרקו, יוביל סדנה על תמיכה לקהילות במצבי משבר. רבני התנועה יובילו סדנה על הובלת קהילה במציאות היברידית.

· תיקון עולם – נעמיק ונחדד את העמדה האישית והתנועתית בסוגיות בוערות: נעמוד על דוכן הנאשמים או הנאשמות בתור "הגר, היתום והאלמנה", נשמע מהמרכז לדת ומדינה ומקרן "בכבוד" על יוזמות לקיום משותף יהודי – ערבי, וגם נחווה סטנדאפ קורע מפי ענת הופמן, יו"ר המרכז לדת ומדינה היוצאת, יחד עם הסטנדאפיסטית נועם שוסטר אליאסי.

סביבה

נצא למסע באקולוגיית המעמקים, נדון על ההשפעות של הסביבה על הכלכלה, החברה ועל עולמנו הרוחני, נפגוש את ח"כ אלון טל, דיוויד וופנר, יוסף אברמוביץ' וליהאתינגר מנכ"ל מרכז השל, נצא למסע למידה עם ניר גירון מנכ"ל חיים וסביבה, נלמד משירה לב עמי על השפעה אקולוגית מערכתית.

תורה

בוועידה נקיים לימוד תורה הלכה למעשה, במעגלי חברותא בדשא לפני שבת, במפגש עם יוצרות ויוצרי "היהודים באים", בחגיגת השקה לספר "דברי תורה" בעריכת הרבה אלונה ליציסה, בשיחה עם רבני העתיד במסגרת HUC בארץ ובעולם, ועוד.

תפילה

 בשער תפילה נצלול אל תוך התפתחויות ליטורגיות במציאות הישראלית והעולמית הרפורמית – ליבראלית, ניחשף לדילמות בעריכת הסידור החדש, נתנסה באפשרות להתפלל לאלוהים במגדר אישה, נלמד פיוטים עתיקים.

רב תרבותיות

נפתח מחדש את מגילת העצמאות יחד עם הרב נאוה חפץ, הרבה דליה תיבון לגזיאל והמרכז לדת ומדינה, נפגוש את מעגל הנשים מבקשות המקלט בהובלת קרן "בכבוד", נשמע על יוזמות תנועתיות בין – דתיות ועוד.

bottom of page