top of page
IMG_6334.jpg

תוכניית ועידת התנועה הרפורמית 2022

יום שישי    17.6

מפגשי תוכן בהובלת רבות ורבני התנועה וסטודנים לרבנות  17:30 - 18:15

ארוחת ערב

יום שבת    18.6

ארוחת בוקר
בגן הארועים ובחדר אוכל 
ארוחת צהרים 
בגן הארועים ובחדר האוכל 

מליאת סיכום, מופע שי צברי
והבדלה 19:15 - 20:30

bottom of page